Можете да намерите страницата в Настройки на магазина/Доставка. Идеята на доставката е да се добавят такси на базата на цена или тегло за доставянето на продуктите до клиентите ви. Когато за първи път посетите тази страница ще видите 2 създадени зони за доставка – вашата локална зона, която включва държавата, която сте посочили при създаването на магазина си и още една, наречена Rest of the world, включваща всички останали държави. И двете имат добавени примерни рейтове. Можете или да ги редактирате или да ги изтриете и да създадете нови зони за доставка от бутона.
Когато създадете нова зона за доставка ще трябва да напишете нейното име /то ще е видимо само за вас/, да добавите държави към нея и да определите рейтовете. Може да добавите рейтове на база цена, тегло или в комбинация от двете. Когато кликнете на Добави рейт ще се отвори прозорец, където ще трябва да добавите настройките за рейта. Когато попълните името, сумата и условията на рейта запазете промените. Сума на рейта е цената, която клиентите ще трябва да заплатят за доставката на техните продукти. Можете да оставите полето Максимална сума/тегло празно - Няма ограничение.

Ако не напишете стойност в полето Сума на рейта, то рейтът ще бъде Безплатен = 0.00. 

Опции за доставка

Може също така да добавите опции за доставка, от които клиентите да избират. Например, ако добавите 3 рейта с еднакви условия, клиентите ще могат да изберат от чекаута коя опция за доставка е най-подходяща за тях.If your rates are under different conditions no delivery options will be visible on the checkout page and the shipping fee automatically will be added to the subtotal of the customer’s order based on the conditions you’ve written.