Клиентски групи

Тази страница е за създаването на Клиентски групи. Може да я намерите в Маркетинг менюто. Може да използвате клиентските групи за да организирате клиентите си в групи и да предлагате промоции на специфична група. Създаването на клиентска група е подобно на създаването на купон. Трябва да:

  1. Добавите име на групата
  2. Изберете типа отстъпка - Процентна или фиксирана сума
  3. Напишете стойността на отстъпката
  4. Изберете за кои категории или продукти да бъде активна групата
  5. Направете групата Активна

Също така има опции за:

  • Безплатна доставка - Ако опцията е активна, клиентите които принадлежат на тази група няма да бъдат таксувани за доставка
  • Прилагай на отстъпени продукти - Ако опцията е активна отстъпката на клиентската група ще се приложи и на вече отстъпени продукти, ако има такива в избраните категории
  • Купоните разрешени ли са - Ако опцията е активна клиентите ще могат да използват отстъпки с купони върху вече отстъпените продукти
    6. Отидете в меню Потребители и добавете групата към клиентите, които желаете