Можете да ги намерите в Настройки на магазина. Тук можете да:

  • Настройте Валута по подразбиране на магазина си, както и други Активни валути, които желаете да поддържате. Имайте предвид, че цените на продуктите ви са във валутата по подразбиране на магазина ви. Това означава, че вие продавате в тази валута. Активните валути са видими за вашите клиенти, за да могат да видят съответната цена в предпочитаната от тях валута. Тези сметки се извършват автоматично от нас на база последните валутни курсове.
  • Настройте вашата метрична система по подразбиране. Поддържаме metric и imperial.
  • Добавете минималното количество, под което продуктите ви ще се считат за такива с "ниска наличност". Тази опция ще ви е от полза, когато добавите етикет на продуктите "Ниско количество" например. Когато количеството на продукта падне под това, което сте посочили в полето, етикетът ще се активира автоматично.


Други опции, които може да активирате на тази страница са:

  1. Разреши добавяне на Списък с любими продукти
  2. Разреши добавяне на продукти за сравнение
  3. Разреши добавяне на Ревюта
  4. Разреши добавяне на продукти за връщане. Тази опция ще позволи на клиентите ви да върнат продуктите си
  5. Игнорирай количеството на продукта – When the option is enabled customers will be able to add to the cart up to 9999 quantities of each product/variant. Finishing an Order from the Checkout няма да намали количеството на продуктите в админа. За нови магазини тази опция е спряна.
  6. Без области - Ако опцията е активна, регионите на държавите няма да бъдат видими