Езици и преводи

Превеждайте лесно

Достигнете до клиентите си на техният роден език. Преведете сайта си без да използвате код и оставете потребителите да се насладят на съдържанието ви без неразбирателство. 

 

Преведете сайта си на 14 различни езика директно от шоп админа си и без да ползвате допълнителни апове или приложения.

 

Език и преводи

Ако желаете да персонализирате магазина си още повече, може да проверите нашето меню за преводи.

 

Там може да промените превода на всеки бутон, икона или статичен текст, без значение дали превода се намира в админ панела или в сайта.

 

Добавете превод с лекота за всеки език, който желаете да поддържа магазина ви.

Преимущества

FAQs

 1. From your shop admin go to Shop settings > Languages
 2. Click Add language
 3. Select the language you want to add
 4. Click Save

Yes, you can.

 1. From your shop admin go to Shop settings > Languages
 2. Click Add language
 3. Select the language you want to add
 4. Tap the language to make it Visible
 5. Click Save
 6. From the dropdown choose the language you want to translate your admin panel
 7. Click Save

PosFox offers up to 14 languages and is planning to release more languages in the coming months and years.

Yes, you can. You can use the Translations menu to change the translation of every button, icon, or static text, no matter if it’s in the admin or in your shop.

You don’t need a programmer to translate your website. No programmer skills are needed, too. You can add new translations directly through your shop admin panel and when you save the changes you’ll be able to see them immediately. 

No, you don’t need to install any app to make translations. You can make translations directly through your shop admin panel.

Yes, you can translate your SEO metadata into every language you add to your shop.

Създайте своя магазин сега!