Google toolkit

Google toolkit комбинира в себе си няколко услуги на Google. Може да го намерите в меню Приложения.

Първо трябва да верифицирате сайта си с Google. Може да го направите чрез Google Tag Manager или със скрипт таг. След верификацията ще може да активирате Google catalog feed и Google Console. Научете как да верифицирате сайта си и да активирате услугите като последвате линковете.

Може да активирате Google Analytics самостоятелно. Последвайте линка за да разберете как да го направите.

Когато сте готови направете апа Активен и запазете промените.