Google Console

Google Search Console е безплатна услуга предлагана от Google, която ви помага да мониторирате, поддържате и оправяте проблеми свързани с присъствието на сайта ви в Google Search резултатите. Може да намерите приложението в меню Приложения на вашият шоп админ.

Ако вече сте активирали Google analytics трябва просто да верифицирате собствеността на сайта си и ще може да използвате услугите на Google console.

  1. Последвайте линка
  2. Изберете URL prefix и добавете URL адреса на онлайн магазина си
  3. Ако google analytics е активиран, Google ще го засече и ще потвърди собствеността на сайта

Важно е режимът на поддръжка на магазина ви да е изключен или верификацията ще е неуспешна.Ако искате да използвате само Google console без да активирате Google analytics следвайте стъпките:

  1. Последвайте линка
  2. Изберете URL prefix и добавете URL адреса на онлайн магазина си
  3. Изберете HTML tag
  4. Copy the meta tag and add it to your admin in the Google site verification tab
  5. Запазете промените
  6. Верифицирайте инсталацията

NB! Преди да завършите инсталацията на приложението трябва първо да приемете всички бисквитки на магазина или верификацията ще е неуспешна.