Abandoned carts

Изоставена количка се появява, когато потребител добави продукти към количката си, но не завърши поръчката. Целта на приложението е да ви помогне да възстановите продажбите от изоставените колички чрез автоматизирани имейли. Може да намерите приложението под меню Приложения в админ панела. Следвайте стъпките за да го активирате.

  1. Изберете график за изпращане на имейли
  2. Направете апа активен и запазете промените