Поръчки към доставчици

На тази страница можете да видите всички създадени поръчки. Поръчките имат 3 статуса. Новите поръчки ще бъдат със статус Чакащи. Останалите 2 статуса са Завършено и Частично получено. Можете да видите/редактирате поръчка от бутона за редактиране.

Когато редактирате поръчка и ако тя е със статус Чакащ, все още можете да добавяте продукти към нея. Ако поръчката е със статус Частично получена или Изпълнена ще видите само бутона Получаване на инвентар. Когато щракнете върху него, ще се отвори прозорец, в който можете да маркирате напредъка на поръчката. Има бутони за Приемане на всички и Отхвърляне на всички продукти. Можете също ръчно да добавите полученото/отхвърленото количество.