Snap Pixel-ът е парче JavaScript код във вашият сайт, което ви позволява да проследявате действията, които потребителите правят в сайта ви. Може да го намерите под меню Приложения в админ панела. За да го активирате се нуждаете от скрипт. Следвайте стъпките за да активирате приложението:

  1. Впишете се в профила си или създайте нов тук
  2. Следвайте стъпките за да завършите регистрацията
  3. Кликнете менюто и изберете create ad, а след това Events manager
  4. Изберете “New event source”
  5. Изберете web
  6. Изберете pixel code
  7. Копирайте го и го добавете в админ панела си
  8. Направете апа активен и запазете промените