Може да намерите приложението в меню Приложения на вашият шоп админ. Shipmondo е компания, която комбинира компании и услуги за доставка в Дания на едно място.
За да започнете да използвате приложението следвайте стъпките:

  1. Регистрирайте се на https://shipmondo.com
  2. Отидете в Settings > API
  3. Кликнете на бутона “generate”. Това действие ще генерира API user и API key, които трябва да добавите в шоп админа си.

  4. Създайте адрес за склада си, активирайте апа и запазете промените. Вече сте готови да създавате доставки за поръчките си.