Може да ги намерите в Каталог менюто. От тук добавяте различни производители. Може да добавите толкова от колкото се нуждаете. Просто вписвате името и добавяте изображение (логото на бранда) ако желаете. След това може да добавяте вече създадените производители към продукти. По този начин клиентите ще имат възможност да търсят продуктите по даден производител.