Универсалният продуктов код (UPC) е баркод, който е широко разпространен в САЩ, Канада, Европа, Австралия, Нова Зеландия и други държави, и се използва за проследяване на стоки из магазините. UPC се състои от 12 цифри, които са уникални за всеки продукт.