Можете да намерите страницата в Настройки на магазина. Когато създадете магазина си, ние автоматично отбелязваме, че цените на продуктите ви са с включени такси(данъци). Ако това не е вярно можете да размаркирате чекбокса и да настроите такси за държавите, в които продавате. Тук ще намерите всички държави, които сте добавили от страницата за Доставки. Те са групирани по зони за доставка. За да добавите данък на държава просто кликне бутона за редакция. На страницата, която ще се отвори напишете таксата и ако тя е еднаква за всички региони, я приложете с бутона. Таксите са в проценти

Тук също така добавяте и такси за вашите POS устройства, ако използвате такива. Автоматично са зададени 25%, но това също може да бъде променено.