Местоположения на магазини

Може да ги намерите в Настройки на магазина/Доставка. Това е мястото, където можете да управлявате адресите на магазина си, да добавяте Google maps локации и да ги активирате за вземане от магазина. Тези местоположения ще бъдат показани на вашата контактна страница. В Checkout клиентите ви ще могат да избират само от местоположения, които имат активирана опцията за вземане от магазина и съответно на такива поръчки няма да бъдат начислявани такси за доставка.