SEO на магазина

SEO

Важна част от SEO оптимизацията е оптимизирането на мета заглавията за по-добри места в класациите. Тук може да напишете мета заглавието на магазина си и кратко описание за него /например какво продавате/. Добавили сме минималната препоръчителна дължина за мета заглавието и описанието на магазина. Ако все пак описанията ви са по-кратки от препоръчителната дължина, това няма да ви възпрепятства да запазите промените си.