Мета заглавие и мета описание

You can find it in Shop Settings/SEO. An important part of SEO is optimizing meta titles and descriptions for better rankings. This tool will help you search and edit all products, categories, etc. from your shop that are missing meta titles, meta descriptions, too-long slugs, names, or descriptions. From the select you can choose what to scan:

 • продуктови категории
 • производители
 • продукти
 • страници
 • блог категории
 • блог публикации
 • SEO на магазина

Когато изберете опция, трябва да кликнете бутона Сканирай. След секунди ще видите резултатите, ако има налични за избраната опция. Може да видите следните грешки:

 • Meta Title is too short. Recommended Length is: 1-62
 • Meta Description is too short. Recommended Length is: 1-142
 • Meta Title is too long. Recommended Length is: 1-62
 • Meta Description is too long. Recommended Length is: 1-142

Ще виждате грешките за всеки език, който магазина ви поддържа.
Срещу всяка грешка има бутон за редакция. Кликанаето му ще отвори в нов таб страницата, която има нужда от редакция. Когато сте готови с редакция просто запазете промените.

Имайте предвид, че ако сте добавили мета заглавие/описание, но то е по-кратко или по-дълго от препоръчителната дължина, ще го видите сред резултатите.

ALT текст и заглавие на изображенията

Добавянето на alt атрибути на изображенията ви, може да подобри резултатите ви и сред търсачките на изображения. Може да добавите alt текст и заглавие на:

 • продукти
 • производители
 • блог публикации

Когато изберете опция трябва да кликнете на бутона Сканирай изображения . След секунди ще видите резултатите, ако има налични за избраната опция. Може да видите следните грешки:

 • Alt текста липсва
 • Заглавието липсва

Ще виждате грешките за всеки език, който магазина ви поддържа.
Срещу всяка грешка има бутон за редакция. Кликанаето му ще отвори в нов таб страницата, която има нужда от редакция. Когато сте готови с редакция просто запазете промените.