Върнати стоки

Върнатите стоки може да намерите в секция Поръчки. Тук виждате всички върнати стоки създадени в страницата на поръчките. Когато редактирате такава поръчка виждате името на клиента, номера на поръчката, както и броя продукти, които чакат да бъдат върнати. Може да промените статуса на поръчката, ако се нуждаете от допълнителна информация. След като одобрите връщането на стоките, статусът на поръчката ще се промени автоматично на Завършен. 
Връщането на продукти може да бъде одобрено или отказано както от тяхната страница, така и от поръчката, за която се отнасят.