Можете да ги намерите в Настройки на магазина. Редиректването на URL е широко разпространена техника за достъпването на една уеб страница под повече от един URL адрес. Най-използваните редиректи са 301 /"Премести окончателно" - препоръчва се за SEO/ и 302 /"Намерен" или "Преместен временно"/. 

Има два типа редиректи - Relative и Domain редиректи. 
Relative редиректите трябва винаги да започват с '/'. В source URL полето добавяте стария URL адрес, който вече не работи.
Например: yourdomain.com /old-url В таб Target URL полето добавяте новият адрес, към който искате линка да редиректва, след това кликнете на Добави редирект и сте готови.
Този тип редиректи са мигновени. Ето пример на relative редирект, където началната страница на сайт е редиректната:
Domain редиректите работят по същият начин. Добавяте само домейна в двете полета (без ‘/ ‘, `https:// `или www).
Пример:`https:// yourdomain.com
Отнема до 24 часа за да започне домейн редиректа да работи и зависи от DNS настройките. Ето пример за домейн редирект: 
Всички редиректи, които създадете тук са 301 редиректи.