Продуктова страница

Може да редактирате някои от настройките на продукта директно от уебмагазина си. Когато сте отворили страница на продукт, отворете сайдбара и изберете Продуктови страници.
От тук можете да:

  • Разреши добавяне на бутони за споделяне в соц.мрежи
  • Може да изберете как да покажете изображенията на продуктите
  • Изберете позиция и брой на допълнителните снимки
  • Разрешите zoom на изображенията
  • Може също да изберете дали да покажете Производители на продуктите и как да ги покажете - с изображение или само като текст
  • Може да изберете как да покажете вариантите на продуктите - като опции или с падащо меню
    Имайте предвид, че тези настройки са глобални за всички продуктови страници, не само за тази, която гледате в момента на редакция.