Можете да ги намерите в Настройки на магазина. Когато създадете магазина си всички групи нотификации ще бъдат активни по подразбиране. Можете да спрете някои от тях ако желаете, но други са задължителни за магазина. Когато получите нотификация от някоя група, ще можете да я видите от страницата с нотификациите..