Първи стъпки с вашето меню


Когато създадете магазина си, автоматично се създава меню. За да го редактирате трябва да отидете в Header и след това кликнете на бутона редактиране, който се намира до Меню.


Когато сте в режим на редакция виждате следните опции:

Създай меню – Създава ново меню. Всички менюта, които създадете може да откриете в опцията Избери меню
Избери меню – От тук избирате какво меню да редактирате. Когато сте избрали меню и маркирате опцията Активно, това ще направи менюто видимо за вашите клиенти. Ако опцията не е избрана само вие ще виждате промените.
Изтрий – Изтрива менюто, което сте избрали


Редактиране на менюто и добавяне на нови елементи към него

Може да добавяте нови меню елементи използвайки бутона Добави. Веднъж добавен, можете да направите линка падащо меню или мегаменю. Може да размествате елементите на менюто с помощта на мишката.


Съществуващите елементи могат да бъдат редактирани като кликнете върху тях. Има четири действия:

– Редактирай - С тази опция може да редактирате името на елемента или да промените до къде да пренасочва
– Добави Dropdown - Създава падащо меню. Веднъж създадено можете да добавяте към него толкова линкове, колкото желаете. Всички линкове част от това меню могат да бъдат превърнати сами по себе си в падащо меню, което ще ви позволи да създадете меню на различни нива. Тук също може да размествате линковете с мишката.
– Добави Megamenu - Мегаменюто е вид разширено меню, в което може да представите много опции, които да бъдат видими за клиента без да му се налага да скролва. Може да добавяте колони и линкове към него. Чрез мишката лесно може да променяте местата на колоните и линковете, включително и да местите линкове от една колона в друга. Можете да триете колона, но това ще изтрие и всички линкове, които се намират в нея.
– Изтрий - Премахва избраният линк. Ако линка е главен, това действие ще премахне и всички линкове, които принадлежат към него.