Можете да го намерите в Настройки на магазина/Основни настройки. От тук можете да спирате и пускате поддръжката на магазина ви. Можете да напишете съобщение, което ще обяснява на клиентите ви защо виждат тази страница.
Когато създадете магазина си той ще е с включена поддръжка и магазина ви ще може да се достъпи само с парола, която се намира на началната страница в админа ви.