Може да намерите страницата с Езиците в Настройки на магазина. От тук можете да добавяте колкото езици желаете да поддържате. След като добавите език трябва да го направите видим, ако искате клиентите ви да разглеждат магазина на този език. Когато кликнете бутона "Запази" ще се появи нотификация, която ще ви предупреди, че платформата ще създаде преводи за новия език на база езика ви по подразбиране. Имайте предвид, че добавянето на нов език не превежда автоматично продуктите, категориите и другите елементи от магазина ви. Те все още ще имат същите имена и описания, като тези на езика ви по подразбиране. Заради това ви съветваме да добавите новият език като "скрит". Това означава, че клиентите ви все още няма да могат да го виждат. Това ще ви позволи да преведете продуктите, категориите, менюто и всичко друго без да предизвиквате объркване сред клиентите си. След като преведете всичко може да се върнете на страницата на Езиците и да направите езика "Видим". Така той ще се вижда вече не само в админ панела, а и от клиентите ви, а те ще могат да разглеждат изцяло преведения ви магазин. От страницата на езиците също така сменяте езика по подразбиране на магазина ви, тоест езика, на който ще се отваря админ панела. Може да избирате само от "видимите" езици, за да направите някой от тях по подразбиране.