Импортиране на редиректи

Go to Shop Settings/Redirects and then choose Import. You can use the importer to upload all your redirects with just one file easily and fast. The supported format of files is CSV.

Когато качите файла ще видите първите 10 редиректа. Има 3 колони - id, Редирект от и Редирект към. Ако колоните на файла ви са в различен ред не се притеснявайте. Използвайте падащото меню за да смените заглавията им. 

Какво трябва да знаете относно създаването/обновяването на редиректи:

  • Ако създавате нов редирект колоната id трябва да е празна. Ние ще създадем уникално id за всеки редирект. Само експортнатите редиректи ще имат id.
  • Редирект от и Към трябва винаги да започва с ‘/ ‘
  • Може да импортвате само relative редиректи, но не и домейн редиректи

    Когато сте готови кликнете върху Импорт. Ако няма грешки ще видите нотифиакция, която казва, че импорта е успешен. Ако има грешки системата няма да качи нищо и ще се появи допълнителен бутон. С кликането му ще изтеглите файл. В него ще видите на кой ред от CSV файлът има грешка и каква точно е тя. 
    Когато сте готови с редакцията, качете отново файла и го Импортнете .