Импортиране варианти на продукти

Отидете в Каталог/Продукти и след това изберете Импортиране/Експортиране. Може да използвате импортъра за да качите всички варианти с един файл лесно и бързо. Поддържаният формат на файл е CSV. 

Когато качите файла ще видите първите 10 варианта в таблица. Има задължителни полета, които трябва да попълните: 

– id- Ако добавяте нов вариант в магазина, тази колона трябва да е празна. Ние ще създадем уникално id за всеки вариант. Само вариантите, които са експортнати ще имат id 
– Цена - Ако полето е празно ще бъде вписана цена 0
– Количество- Ако полето е празно ще бъде вписано количество 0
– Тежест - Може да е празно
– Цена с отстъпка- Може да е празно
– Отстъпка в проценти - Може да е празно
– Отстъпката започва от- Може да е празно
– Отстъпката свършва на- Може да е празно
– SKU - Може да е празно
– EAN-13 - Може да е празно
– UPC  - Може да е празно
– Стойност на продукта - Може да е празно
– Име на продукта - Името на продукта, към който искате да добавите вариант. Не може да е празно
– Група 1* Името на групата атрибути. Например "Размер". Не може да е празно
– Атрибут 1 - Атрибута, който реферира към Група 1. Например S’, ‘M’, ‘L’. Не може да е празно
– Група 2* – Името на групата атрибут. Например "Цвят". Не може да е празно
– Атрибут 2 - Атрибута, който реферира към Група 2. Например "Син", "Зелен", "Червен". Не може да е празно

Броя групи зависи от различните варианти, които ще имат продуктите ви.

Всички варианти на един продукт трябва да имат еднакъв брой уникални групи и атрибути. Например, ако един вариант на продукт има група "Размер" и "Цвят", всички варианти на този продукт трябва да имат същите групи.

Ако колоните на файла ви са в различен ред не се притеснявайте. Използвайте падащото меню за да смените заглавията им. 
Когато сте готови кликнете върху Импорт. Ако няма грешки ще видите нотифиакция, която казва, че импорта е успешен. Ако има грешки системата няма да качи нищо и ще се появи допълнителен бутон. С кликането му ще изтеглите файл. В него ще видите на кой ред от CSV файлът има грешка и каква точно е тя. 
Когато сте готови с редакцията, качете отново файла и го Импортнете .