Social Google Login

Може да намерите приложението в меню Приложения на вашият шоп админ. За да активирате Google logins за магазина си трябва да добавите Client id и Client secret. Следвайте линка и се впишете в Google профила си или създайте нов, ако нямате такъв.

 1. Когато се впишете кликнете Create Project
 2. Въведете има за проекта и кликнете Създай
 3. На страницата с Credentials изберете Create credentials, след това OAuth client ID
 4. Изберете Configure consent screen“External” и кликнете Създай
 5. На следващия екран изберете как вашият google ап да бъде виждам от клиентите - добавете име на апликацията, лого, имейл за поддръжка
 6. Попълнете останалата информация - линк към началната страница, линк към политиката за сигурност и Запази промените
  Имайте предвид че Google изисква отделен домейн за сайта за да активирате Google OAuth.
 7. Върнете се на екрана с Credentials -> Create credentials -> OAuth client ID
 8. Изберете Web Application за тип апликация
 9. Попълнете името на апликацията
 10. Въведете Authorized redirect URIs. Може да вземете линка от Google app във вашия шоп админ
 11. Изберете Създай
 12. На страницата, която се появява копирайте Client ID и Client secret, добавете ги в приложението в шоп админа ви и запазете промените

След това клиентите ви ще могат да се вписват в магазина ви посредством техните google профили.