Facebook Comments

Добавете Facebook коменатри като модул към продуктовата си страница и дайте възможност на клиентите си да добавят коментари използвайки Facebook профилите си. Следвайте стъпките за да активирате модула:

  1. Впишете се в Facebook използвайки профил за разработчик тук
  2. Отидете в My Apps
  3. Създайте ап
  4. Последвайте линка
  5. Кликнете Get code
  6. Копирайте скрипта от стъпка 2 и го поставете в настройките на модула
  7. Копирайте App Id от страницата на апа и го добавете в настройките на модула
  8. Запазете модула