Facebook chat

Може да използвате това приложение за да свържите своята Facebook страница с онлайн магазина си и да си пишете с клиентите си чрез Facebook. За да активирате апа се нуждаете от скрипт. Следвайте стъпките за го активирате:

  1. Създайте или отворете своята Facebook страница
  2. Отворете Настройките
  3. След това отидете на Messaging
  4. Намерете "Add Messenger to your website
  5. Изберете Get Started
  6. Кликнете Set up и следвайте стъпките
  7. На стъпка 3 копирайте скрипта и го добавете в админ панела
  8. Направете апа активен и запазете промените