Social Facebook Login

Може да намерите приложението в меню Приложения на вашият шоп админ. Отидете на https://developers.facebook.com/apps и си създайте профил, ако нямате такъв. Имайте предвид, че ви трябва developer’s account. Когато сте готови кликнете на create app. След това следвайте стъпките:

 1. Изберете Manage Business Integrations
 2. Въведете името на магазина си като App Display Name (по-късно това ще се вижда от клиентите ви, когато се вписват чрез Facebook)
 3. Въведете имейл за контакт на приложението
 4. Изберете App Purpose – Yourself или Your own business
 5. Кликнете бутона “Create App ID” за да продължите и попълнете проверката за сигурност
 6. Отидете в Settings/Basic set up app domain
 7. Добавете политиката за сигурност на магагзина ви и запазете промените
 8. Копирайте App Id и App Secret и ги добавете в шоп админа си, активирайте апа и запазете промените
 9. От менюто в ляво изберете Products + и изберете Facebook login -> Set up.
 10. Изберете Web. Тук сте в Quickstart менюто
 11. В първа стъпка добавете URL адреса на магазина ви. На следващите стъпки просто кликнете Next без да променяте нищо
 12. Трябва да верифицирате бизнеса си преди да завършите настройката
 13. След това се върнете в Settings и добавете Valid OAuth Redirect URIs. Може да я вземете от Facebook приложението в шоп админа ви
 14. Запазете промените