Експортиране на редиректи

Отиде на Настройки на магазина/Редиректи и след това изберете Експорт. Може да използвате експортъра да изтеглите всичките си редиректи в един файл, за да можете да ги редактирате по-лесно и бързо. При кликането на "експорт" бутона ще изтеглите CSV файл, който може да отворите в Google Sheets. 
Когато сте готови с редактирането/добавянето на редиректи, запазете промените и изтеглете файла с comma-separated стойности. След това сте готови да импорт файла обратно в шоп админа си.

NB! Не изтривайте или добавяйте колони от/към вашият експортнат CSV файл