Експортиране на продукти

Отидете в Каталог/Продукти и след това изберете Импортиране/Експортиране. Може да използвате експортъра за да изтеглите всички продукти в един файл и да ги редактирате лесно и бързо. Изберете таб Продукти. Важно е да знаете, че можете да експортнете продукти, които са закачени поне за една категория. Маркирайте категориите, чиито продукти искате да редактирате и кликнете бутона "Експорт". Това действие ще генерира CSV файл, който може да отворите в Google Sheets. 

Пример: Ако искате да редактирате всички Лаптопи и те се намират в категория "Лаптопи", трябва да маркирате тази специфична категория.
Експортирането на продукти ще ви позволи да редактирате всичко, което може да добавите/редактирате от шоп админа като цена, количество, статус в магазина, описание на всички налични езици за магазина, главно изображение на продукта и други. Запомнете, че тук може да редактирате само продукта, но не и неговите варианти. Те могат да бъдат редактирани в друг CSV файл. Когато сте готови с редактирането на продуктите, запазете промените и изтеглете файла отново с comma-separated стойности. След това сте готови да импорт файла обратно в шоп админа си. 

NB! Не изтривайте или добавяйте колони от/към вашият експортнат CSV файл