Експортиране варианти на продукти

Отидете в Каталог/Продукти и след това изберете Импортиране/Експортиране. Може да използвате експортъра за да изтеглите всички варианти на продуктите в един файл и да ги редактирате лесно и бързо. Изберете таб Варианти. Важно е да знаете, че можете да експортнете варианти на продукти, които са закачени поне за една категория. Маркирайте категориите, чиито варианти искате да редактирате и кликнете бутона "Експорт". Това действие ще генерира CSV файл, който може да отворите в Google Sheets. 

Пример: Ако искате да редактирате всички варианти на Лаптопи и те се намират в категория "Лаптопи", трябва да маркирате тази специфична категория.
Експортирането на варианти ще ви позволи да редактирате всичко, което може да редактирате от шоп админа като цена, количество, отстъпки и други.Когато сте готови с редактирането на вариантите, запазете промените и изтеглете файла отново с comma-separated стойности. След това сте готови да импортнете файла обратно в шоп админа си.

NB! Не изтривайте или добавяйте колони от/към вашият експортнат CSV файл