Epos поръчки

POS

Може да намерите тази страница в ePos менюто. Тук може да видите поръчки направени през POS устройствата, които имате. Имате възможност да ги филтрирате по id, отстъпка, вид на плащането, дата, крайна сума или касиер.
Всяка поръчка може да се отвори и да се видят всички нейни детайли, като например какви продукти са били поръчани, платена ли е поръчката и с какъв платежен метод или кой потребител/касиер е завършил поръчката.