Epos касиери

POS

Може да ги намерите в Epos менюто. За да създадете нов касиер за магазина си трябва да добавите име на касиера и PIN код, с помощта на който ще се вписват в Epos устройството. Кода може да съдържа само числа. Когато попълните полетата запазете промените и вашят първи касиер ще е създаден. 
Може да редактирате както името на касиера, така и неговия код или да го изтриете.