Този продуктов код е специфичен за Европа и се използва за да идентифицира отделни продукти в момента на продажба. Показва кода на държавата, в която продукта е регистриран, регистрационният номер на производителя и кода на самия продукт. EAN-13 кодът винаги е 13 цифрен.