Кредитно известие

Кредитните известия могат да се създават само от таба Фактуриране. Кредитно известие се създава за да се върне доставка, продукт или цялата поръчка. Те могат да се създадат само ако преди това има издадена фактура.