Можете да ги намерите в Настройки на магазина/Основни настройки. В тази секция добавяте имейл, на който клиентите могат да ви пишат, както и телефон за връзка.