Категориите може да намерите в Каталог менюто. Тук създавате категории за продуктите си. Платформата ви позволява да създавате дори и подкатегории, ако желаете (например категория Beauty → подкатегория Hair Products).
Когато имате създадена поне една категория, тя може да е главна категория за следващата, която създадете. По този начин тя ще е подкатегория на първата. Просто трябва да маркирате ако искате новата категория да е подкатегория на предишната. Също така може да добавите и индекс за сортиране на всяка категория и да ги подредите по начина, по който искате да се показват в магазина.


В админ панела ще виждате всички категории, но имайте предвид, че подкатегориите ще са видими, когато влезете в съответната им главна категория.