Пакетите могат да бъдат намерени под меню Каталог. Продуктовото пакетиране е техника, в която няколко продукта се групират заедно и се продават като един продукт с една цена. Тази стратегия се използва за да окуражи клиентите да купуват повече продукти. Създаването на пакет е подобно на създаването на продукт. трябва да:

  1. Добавите име на пакета
  2. Добавите цена
  3. Добавите продукти към пакета. Може да добавите до 10 продукта към 1 пакет

Може също така да добавите изображения, отстъпки, да добавите пакета към категория и т.н.

Имайте предвид, че пакетите нямат собствено количество, те използват количеството на добавените продукти. Също така, само продукти без варианти могат да бъдат добавяни към пакет.