Приемайте резервации във вашия магазин в PosFox с приложението Booking. Можете да го намерите в менюто с приложения на админ панела си. За да започнете да използвате приложението, просто го отворете и новата секция за резервации ще се появи в менюто ви.

Настройки

От настройки може да избирате интервала между отделните резервации. Също така може да изберете дали клиентите ще могат сами да отказват резервации.

Почивни дни

Добавете почивни дни, в които физическият ви магазин няма да работи.

Продукти

За да създадете продукт/услуга за резервация трябва да добавите нейното име, цена и продължителност. Също така може да добавяте услугата към различни членове на екипа. Ако към услугата не бъде добавен член на екипа, клиентите няма да могат да я резервират.

Членове на екипа

За да добавите член на екипа трябва да добавите неговото име и имейл адрес. Може да добавите различни работни часове за всеки член. Ако не се добави нито един член на екипа, всички услуги ще работят с такъв по подразбиране - собственика на магазина. Може да редактирате неговите часове от бутона Работни часове.

Календар

Можете да видите вашите резервации в раздела календар в меню Резервации. Можете също така сами да създавате резервации чрез календара. Всички резервирани часове ще бъдат видими и в Поръчки.