Блог категории

Блог категориите може да намерите в Блог менюто. Тук създавате категории за вашите публикации. Може да изтриете примерните категории и да създадете нови. Просто добавяте име на категорията и запомнете, че трябва да го направите за всеки език на който оперира магазина ви. Може да добавите и описание на категорията ако желаете, но то не е задължително.