Може да ги намерите в Каталог менюто. Тук създавате различни атрибут групи, които ще реферират с продуктите. Просто кликнете на "Добави група с атрибути" и ще създадете група. Веднъж създадена може да добавяте атрибути към всяка група (например ако атрибут групата е Цвят, вашите атрибути могат да са жълт, червен, син). След като добавите атрибутите можете да ги пренареждате като използвате дръжката до всеки атрибут.